Daaglikse roetine

Ons daaglikse roetine begin gewoonlik wanneer die Prinsloos roer – hulle is gewoond donker opstaan en ons sukkel om hulle van die gewoonte te genees, maar ons maak vordering. Kamp opslaan, stort en koffie en so 9h val ons in die pad, GPS en kaarte word geraadpleeg die vorige aand oor wat is die volgende bestemming – gewoontlik oorskat ons, ons vermoens – 300 km ‘n dag is ‘n voldag en in Afrika ry jy NIE in die donker nie. Gemiddelde spoed is 50 km/h as ons gelukkig is, daar is gate meer as ‘n meter diep in die pad en spoedwalle wat nie gemerk is nie en so hoog is jou hele onderstel sal afruk as jy dit teen 80 km/h tref. Dan nog diere, mense, lorries, motorfietse – meestal sonder lig. Diesel, net 500 ppm gooi ons in as ons kry. Maar dis nie vakansie by die see of jou normale Botswana trippie nie, dis nogal hard op mens, voertuig en toerusting en as jou houding nie reg is nie gaan jy sukkel. Ons waardeer sommer ons vrouens ekstra. OTMs is orals beskikbaar en ons kridiet kaarte werk sonder probleme. Enigste probleem gaan waarskynlik wees die terugbetaling.

Ons kry inligting oor kamplekke van kamp tot kamp – word of mouth deur ander overlanders – help nie jy vra locals nie, hulle verstaan eenvoudig nie. Pitstop/tyre check/draailoop bestaan uit stop langs die pad, maak voor en agterdeur oop en dis al privaatheid wat die vrouens het. Die mans is maklik, ons maak of ons die voor bumper check. Daar is altyd mense om jou behalwe in die Nasional parke. Middagete is weer ‘n stop langs die pad en padkos wat die vorige aand gemaak is. Vars vrugte en groente koop ons by stalletjies langs die pad. Ander kos koop ons by Nakumatt winkels wat alles het. Dan kampplek soek voor donker. Dit wissel van pragtige lodges tot parkeerareas, maar ons kamp feitlik altyd, dit kos so gemiddeld R300 ‘n aand vir kamp teen oor R1500 vir ‘n chalet. Dan braai of kosmaak op sulke klein charcoal stofies wat in Uganda deur locals gemaak word. As die plek mooi is bly ons twee dae, so nie gly ons. Die mense regdeur Afrika is baie vriendelik en ons voel baie meer veilig as in SA. Tot dusver geen probleme met grensposte of polisie checkpoints nie – ons is seker al so driemaal gestop by padblokaddes die afgelope 11 000 km en hulle wil net weet waar gaan ons heen en waar kom ons vandaan. As hulle hoor dis van Suid Afrika, is dit net smiles en die ou storie van ‘then we are from the same continent‘.

Our daily routine usually starts once the Prinsloos start moving around. They are used to getting up while it is still dark. We have been trying to cure them of that habit, and we are slowly making progress.

Pack up, shower, have coffee and around 09:00 we hit the road. GPS and maps are consulted the previous evening about the destination for the day ? usually we overestimate our abilities ? 300 km a day is a full days driving and in Africa you do NOT drive in the dark. Average speed is 50 km/h, if we are lucky; there are potholes of more than 1 metre deep in the road and unmarked speed-bumps. These are so high that it will rip off the whole undercarriage if you drive over it at 80 km/h. Add in the mix animals, people, trucks, motorcycles ? usually without lights. We put in diesel, only 500 ppm when we are able to get it.

This is not a holiday at the beach or your run-of-the-mill trip to Botswana; it is quite hard on the traveler, vehicle and equipment and if you do not have the right attitude, you are going to have a difficult time.

We appreciate our spouses even more.

ATMs are readily available and our credit cards work without any difficulty. The only problem will probably come when we have to pay it back.

We get information about camping spots as we move from one camp to the next ? word of mouth – from other overlanders. Asking the locals will not help, they simply do not understand. Pitstop/tyre check/bathroom stops are taken care of by stopping next to the road, opening the front and back door ? the only privacy that the women get. The men have it lucky. We just pretend to check something in front of the bumper.

There are always people around you, except in the national parks. Lunch is yet again a stop next to the road to enjoy the food for the road which was prepared the previous evening. We buy fresh fruit and vegetables from stalls on the side of the road. Other food is purchased from Nakumatt shops which stock everything.

Then we need to find a place to stay for the night. This ranges from beautiful lodges to parking areas. However, we camp almost every night: on average it costs R300 per night to camp and compared to more than R1?500 for a chalet. We braai or prepare food on small charcoal stoves made by locals in Uganda. If a place is pretty we might stay two days, if not, we hit the road.

All over Africa the people are friendly and we feel safer than in SA. Thus far we have not had any problems with border posts or police check-points ? we might have been stopped at road blocks on three occasions over the 11 000 km which we have covered. They just want to know where we are going and where we come from. When they here we are from South Africa, it is all smiles and the old story of then we are from the same continent.

 


2 thoughts on “Daaglikse roetine”

  1. Hello Kobus and party,
    Just been reading about your expeditions. It sounds really interesting, exciting and wonderful. An experience in a lifetime! Glad you guys are having fun and of course there needs to be a timekeeper like the Prinsloos. Something that I’ve never been interested in is visiting Africa. But your ventures sure make me want to see some of Africa. Continue to have fun and always be safe. Enjoy the rest of your trip.
    Good to see you guys appreciate your wives.

  2. Hallo Koos en Hetta! Dit is lekker om so ‘deel’ van jul trip te kan wees – jy skryf mooi, mens kan jou sommer verbeel ons is daar saam met julle. Kan nie wag om al die stories en foto’s te kyk nie. Mooi (en veilig) ry verder!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand