Dag 55 From Hamer to Rasta

Vertrek van Turmi na Shashemene, die Rasta dorp in Ethiopia. Dit is oral markdag en die pad is vol beeste, donkies, honde, bokke, mense, tuk tuks, taxis en niemand gee om waar hulle in die pad is nie. Ons ry heen en weer tussen almal deur. Die veld raak droog, later is daar niks, net kaal grond. Die mense bedel almal, die kinders is Velcro en skree ‘ you, you’. As jy stop storm honderde uit alle windrigtings nader en bedel of gooi ‘n Ethopiese dansie, klap hul kniee teen mekaar of staan op hul kop of hande. Daar is nog baie kinderarbeid in die landelike gebiede en klein kindertjies stap krom met groot bondels hout of water op hul rug. En die arme donkies, hulle is maer en word aanmekaar geslaan om groot vragte te trek. Nie lekker om dit te sien nie. Net voor Shashemene kry ons ‘n konvooi Rastas op hulle donkiekarretjies met hulle groot hoede. 13 ure en 500 km later kom ons moeg by lake Langarno aan en slaap by Langarno Eco lodge (voorheen Weneys eco).

We leave Turmi and drive to Shashemene, the Rasta town in Ethiopia. It is market day and everywhere the road is full of cattle, donkeys, dogs, people, tuk tuks, taxis, and nobody cares where they are in the road. We weave and meander through everyone and everything.The vegetation becomes drier and later there is nothing, just barren soil.All the people beg, the kids are Velcro and shout you, you! When you stop, hundreds crowd around you from all directions and beg, slap their hands on their knees or stand on their hands or head. They perform little Ethiopian dances.Child labour is practiced widely in the rural areas and the kids walk bent with big bundles of sticks or water containers on their backs. And the poor donkeys, they are so emaciated, and are beaten mercilessly to get them to haul loads. Not a pretty sight.Just before reaching Shashemene, we encounter a convoy of Rastas on their donkey carts wearing their big hats.13 hours and 500 km later we arrive exhausted at Lake Langarno and sleep at the Langarno Eco Lodge (previously known as Weneys Eco).

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand