Dag 60 Lalibela

As daar een ding is wat jy in Ethiopie moet sien is dit Lalibela. ‘n Mens kan dit nie eintlik beskryf nie, jy moet dit maar self en persoonlik beleef. Die kerke in Lalibela is so duisend jaar gelede uit klip in die berg uitgegrawe, gelyk met grondvlak. Dit is so gedoen om dit weg te steek sodat die vyand dit nie kon sien en vernietig nie. Dit word nog steeds deur die Grieks ortodokse bevolking gebruik. Terwyl ons daar is kom bid die mense in die kerke. Daar is ‘n sterk verbintenis met Jerusalem en hul beeld Jesus, die dissipels, Maria en ander Bybel verhale in verskillende maniere uit in friscos en canvas. Binne is dit vol persiese matte. ‘n Storie wat hulle vertel is dat die Koningin van Sheba Salomo besoek het in Jerusalem en verwagtend teruggekom het. Die kind wat gebore is, Menelik het later teruggegaan en die ark gesteel met die 10 gebooie in. Dit is blykbaar in Aksum. So se hulle, weet darem nie. Orals sit die priesters en lees Bybel. Dit lyk soos in die Bybel se tyd. Almal in die dorpie dra kruise en ‘n kleed wat hulle in die vorm van ‘n kruis om hul vou.Die vrouens moet hul hoofde bedek met die kleed. Daar is sulke gate in die klipwalle waar die priesters voorheen begrawe is. Een is nog bewaar en ons sien net die ou se voet uitsteek. Net vel en been.

If you visit only one place in Ethiopia, it has to be Lalibela. Words cannot describe it; you just have to personally experience the spirituality of it. About a thousand years ago each of the rock-hewn churches in Lalibela were carved out of a single block of granite with its roof at ground level. This was done is to hide it from being seen by the enemy and thus prevent it from being destroyed. To this day it is being used by the Ethiopian Orthodox population.

While we were there, the people arrived to worship in the churches. There is a strong bond with Jerusalem and they portray Jesus, his disciples, Maria and other stories from the Bible in various frescos and on canvas. Inside the floor is covered with Persian rugs.

One of the stories they tell is that the Queen of Sheba visited King Solomon in Jerusalem and returned pregnant. This child, Menelik, later returned to Jerusalem and stole the Ark of the Covenant which contained the Ten Commandments. Apparently this Ark is in Aksum. So they say. I am not too sure about that.

Priests are sitting around everywhere, reading the Bible.

All the people in the town wear crosses and a cloth which they wrap around them in the shape of a cross. The women have to cover their heads with the cloth. In the walls of the churches there are cavities where priests used to be buried. One of these bodies is preserved. We can only see the mans foot protruding from the cavitiy. Just skin and bone.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand