Dag 65 Khartoum Sudan

Na min slaap is ons, as die son opkom, in die pad. Dit is ‘n ander wereld, dis woestynagtig, die temperature daal nie onder 24 C in die nag nie en gou is dit in die 40 C. Die beste plek is in die bakkie met die aircon. Khartoum is ‘n moderne stad en ons gaan kyk waar die Wit en Blou Nyl bymekaar kom. Die mense verstaan nie Engels nie en dit lol maar om oor die weg te kom. Daar is ook geen ATM’s nie en ons versteekte dollars moet nou die ding doen. Geen alkohol word toegelaat nie en ons het maar die skaars wyntjies aan ‘n Duitser in Ethiopia verkwansel. Die straf is 40 houe met ‘n karwats. Ons drink nou net tee, koffie en Coke – Eintlik ‘n goeie toets, sal nou sien of ons ontrekkingssimptone kry. Ok, dis nou behalwe die klein botteljies KWV 5 jaar wat versteek is.

After a night of very little sleep, sunrise finds us on the road. This is a different landscape; it is a barren and arid desert, the temperature does not drop below 24C at night and it quickly rises to 40C. The best place to be is inside the bakkie with the aircon switched on.

Khartoum is a modern city and we see where the White Nile flows into the Blue Nile.

The people do not understand English and this makes it rather difficult to manage. There are no ATMs and our stash of hidden dollars now has to do the trick.

Alcohol is forbidden and we sold the wine, which is so difficult to find, to a German in Ethiopia. The punishment for this transgression is 40 lashes with a horsewhip. So now we drink only tea, coffee and Coke. This is actually a good test: Now we shall see if we get withdrawal symptoms.

All right, this is not counting the well-hidden mini bottles KWV 5-Year old.


3 thoughts on “Dag 65 Khartoum Sudan”

  1. Kobus en Hetta geniet julle wereld droomreis. Ons is in gees saam met julle. Hou maar die hitte. Oumies sou dit nooit gemaak het nie.
    Gerrit & Liezal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand