Dag 69 Abu Simbel Egipte

Besoek Ramses 11 se Sun Temple. Ons kan amper nie glo ons staan hier nie. Die twee bakkies tussen die toerbusse en ons tussen al die toeriste wat van Kairo af kom. Op ‘n manier verlang mens weer terug na veld en kamp, dis darem te beskaaf. Die tempel is indrukwekkend met Ramses se beelde wat uitgekerf is teen die rotswande met sy vrou Nefertari en die songod Re-Herakhte. Dit was om die reisigers uit Afrika as hulle teen die Nyl opkom te intimideer en te wys wie heers hier. Ons het die vorige aand by die Nubian Guesthouse baie Nubiese sakemanne ontmoet. Hulle was besig om ‘n dokument op te stel met voorstelle vir die Minister wat die grenspos kom open. Die Nubiers is ‘n minderheidsgroep en die verskuifing uit hul geboorte grond met die bou van die Aswan dam is ‘n seer wat nog vlak le. Laataand het ons nog sit en gesels met hulle, ons verstaan hulle gevoelens.

Vanaand het Goma (Friday) ‘n baie spesiale Nubiese man wat ons mooi versorg het die afgelope twee dae, ‘n tradisionele Nubiese gereg gemaak wat ons buite in die maanlig eet met Nubiese musiek in die agtergrond.

We visit Ramses IIs Sun Temple. We find it difficult to believe that we are standing here: our two bakkies parked amongst the tour busses, and the four of us amidst the throngs of tourists who are here from Cairo.

In a way we are missing the bush and camping. Everything is just too civilized.

The temple is impressive. The enormous statues of Rameses, his wife Nefertari and the Sun god Re-Herakhte carved from the rock-face. This was an intimidating way to show travelers from Africa who were travelling down the Nile who was in charge.

The previous evening at the Nubian Guesthouse we met a large group of Nubian businessmen who was drawing up a document with recommendations for the Minister who was due to open a border post. The Nubian is a minority group and their removal from their ancestral land for the building of the Aswan Dam is a pain which runs close to the surface.

We talk until late: we understand their pain.

Tonight Goma (Friday), a very special Nubian man who has been taking good care of us over the past two days, prepared a traditional Nubian dish for us which we enjoyed outside in the moonlight with Nubian music in the background.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand