Dag 80 Cairo na Kaapstad

Dis nag en ons vlieg teen amper 900 km per uur met Turkish Airline TK40 op ‘n hoogte van 11000m tussen Istanbul en Kaapstad. Onder ons in die donker nag le die kontinent Afrika wat ons die afgelope 80 dae teen 50 km per uur deurkruis het. ‘n Mens dink wat daar onder le, die Nyl wat sy pad deur die woestyn kronkel vir 6000 km tot by die Victoria en Tana meer, die mense met wie ons soos ‘ ships passing in the dark ‘ n oomblik gedeel het en mekaar se lewens geraak het. Captain Shaker in Alexandria wat se ons is ‘n gas in sy land en hy sal vir ons sorg, Ahmed in Luxor wat ons elke aand in Egipte gebel het om te hoor of ons ok is, Friday die Nubier in Aswan wat ons groet met ‘ I will miss you‘ , Mazar en sy vrou in die stofstrate van Sudan, die kerke in Ethiopie, die gorillas in the Volcanoes gebergtes, Happy in Dar, eksotiese Zanzibar en Zambia met sy groen vleilande.

Ons is veilig terug , niemand het siek geword nie, behalwe ‘n maag of twee, geen probleme met die Toyotas, grensposte of Polisie nie.

In die ‘About’ gedeelte van die blog het ons afgesluit en gese dan vlieg ons Kaap toe in ‘n dag en afgesluit met ‘n afkorting, DV wat beteken Deo Volente – as die Here wil. Ons dank aan die Here wat ons beskerm en gelei het die afgelope 80 dae, 19000 km en deur 10 lande .

Dan daal die vliegtuig en ons land in die beste plekke in die wereld, Kaapstad en Suid Afrika.


It is night and we are flying at almost 900 km/h on Turkish Airline TK40 at an altitude of 11000 m from Istanbul to Cape Town. Below us in the dark lies the continent of Africa which we traversed at 50 km/h over the past 80 days.

Your mind goes to what lies down there: the Nile winding its way for 6000 km from Lake Victoria and Lake Tana to the sea, the people with whom we shared a moment like ships passing in the dark and whose lives touched ours: Captain Shaker in Alexandria who said that we are guests in his country and he will take care of us, Ahmed in Luxor who phoned us every evening to find out if everything was in order, Friday the Nubian in Aswan, who greeted us with I will miss you, Mazar and his wife in the dusty streets of Sudan, the churches in Ethiopia, the gorillas in the Volcanoes mountains, Happy in Dar, exotic Zanzibar, and Zambia with its green swamplands.
We are home safely, no illnesses, except for a tummy or two, there were no problems with the Toyotas, border posts or police.
In the About section of the blog we ended and said then we fly to Cape Town in a day and closed off with the abbreviation DV, which means Deo Volente – God willing. We thank the Lord who protected us and guided us for the past 80 days on our journey of more than 19000 km through 10 countries.
Then the plane descends and we land in the best places on Earth: Cape Town and South Africa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand