Rwanda

Rwanda, the land of the thousand hills. Soos die Rwandese se ‘Don’t judge us on the heights we have reached, judge us on the depths where we came from‘. In 1994 met die genocide is meer as ‘n miljoen mense doodgemaak met die gevegte tussen die Hutus en Tutsis. 80% het dood in die familie ervaar, Dit is nog baie lewendig in die geheue van die bevolking en jy kan sien daar is ‘n daadwerklike poging om die sosiale samelewing te herstel. Kigali is ‘n wereldstad met pragtige wolkekrabbers en pragtige tuine en goeie paaie en word beskou as die Singapore van Afrika. Hulle verkeersligte en sirkels is SA ver vooruit.Alles is modern. Jy sien nie mense rondle nie, almal werk, in die lande, hul winkeltjies, ens. Die mense is baie vriendelik en’ n mens voel eintlik skuldig soos hulle uit hul pad gaan om ‘n diens aan jou te lewer. Alhoewel die gorilla trekking duur is, kry ‘n mens ‘n ander perspektief as jy sien hoe die hele gemeenskap en gorillas baat daarby vind. Poachers het gidse geword, skole is gebou, porters kom uit die gemeenskap, almal is trots op die gorillas en beskerm die 900 berggorillas wat oor is in die wereld. Rwanda is ‘n voorbeeld van hoe ‘n diverse nasie kon saamstaan om ‘n nuwe land te vorm, ongeag die verlede.

Rwanda, the land of the thousand hills. To quote the Rwandese: Dont judge us on the heights we have reached, judge us on the depths where we came from. During the genocide in 1994, more than one million people were killed in the fights between the Hutus and Tutsis. 80% of citizens experienced death in the family. It is very much alive in the memory of the population and there are clear signs that a definite attempt is being made to restore the social society.

Kigali is a world city with beautiful skyscrapers and pretty gardens and good roads and is generally described as the Singapore of Africa. Their traffic lights and traffic circles are much more advanced than those in South Africa.? Everything is modern. No people are loitering, everyone is working ? in their fields, their little shops, etc. They are so friendly that you almost feel guilty to see how they go out of their way to give you the best service.

Although Gorilla Trekking is expensive, one gets a different perspective here as you can see in what way the whole community and the gorillas benefit from it. Poachers became guides, schools were built, some community members became porters; The citizens are proud of their gorillas and protect the only remaining 900 mountain gorillas.

Rwanda is an example of how a diverse nation can unite and stand together to form a new country, despite their past.

 


3 thoughts on “Rwanda”

  1. dit is te wonderlik om julle pad na egipte te volg. ek het vanaand ‘n kans gevat en wat op die blaai wat on charl se deur by werk opgeplak is ingepons. en so wragtig julle is ge-organize. dit moet die vrouens wees. ry veilig mense en geniet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2015 Paarl to Pyramids | Edit & SEO by Emile Brand